Yasal Rehber

Türkiye'de Yatırım Yapmak İçin Yasal Rehber, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara ülkedeki yasal ortam hakkında bilgi sağlayarak yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu rehber, yatırımcıların yatırım sürecinde dikkate almaları gereken çeşitli hukuki konulara ilişkin bilgiler içermektedir;

SCROLL

Genel Bakış

  • Yabancı yatırımların korunması

  • Türk hukukuna göre iş yapıları

  • İş hukuku

  • Mülkiyet hakları

  • Finans ve sigortaya erişim

  • Çevre Hukuku

  • Rekabet hukuku

  • Kamu ihale rejimi

  • Kişisel verilerin korunması

Beklentilerinizi Hangi Şirket Türü Karşılıyor?

Monetics x Baran Ozongan CPA ekibi size rehberlik etmeye hazır.
İLETİŞİM
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Disclosure Text for more information.
EN