Teşvik Rehberi

SCROLL

Genel Bakış

Gelişmekte olan piyasalardaki en rekabetçi yatırım teşvik rejimlerinden biri

Üretim, hizmetler ve Ar-Ge alanlarında hem greenfield hem de brownfield projeleri için özel ve eksiksiz paketler

Uluslararası ve yerel yatırımcılara eşit muamele

Teşviklere ve vergi indirimlerine erişimin giderek kolaylaşması

Çeşitli sektörlerde ve ölçeklerde mevcut teşvikler

2022 yılında uluslararası yatırımcılar için 100 milyar TL değerinde 440 teşvik belgesi düzenlenerek 17.000 kişiye istihdam yaratılması

Beklentilerinizi Hangi Şirket Türü Karşılıyor?

Monetics x Baran Ozongan CPA ekibi size rehberlik etmeye hazır.
İLETİŞİM
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Disclosure Text for more information.
EN