Türkiye'de İş Yapmanın Maliyeti

KEŞFET

Genel Bakış

Asgari Aylık Ücret (brüt ve net)

USD

Net Asgari Ücret

17,002.12​​

Brüt Asgari Ücret

20,002.50​

Sosyal güvenlik prim ödemesi (%14)

2,800.35

İşsizlik sigortası fonu için ödeme (%1)

200.03​​​

Toplam Kesinti

3,000.38​​​

Brüt asgari ücret

20,002.50​

Sosyal güvenlik primi işveren payı (%15,5)***

3,100.39​​​

İşverenin işsizlik sigortası fonu için yaptığı ödeme (%2)

400.05​​​

İş verenin toplam maliyeti

23,502.94​​

* Süresinde ödenen primler için teşvik olarak beş puanlık bir indirim uygulanır (%20,5'ten %15,5'e düşürülür).

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerlidir

Elektrik Maliyeti

Görevli Tedarik Şirketlerinden Elektrik Satın Alan Tüketiciler

Dağıtım Sistemi Kullanıcıları

Kapasite

Aktif Enerji + Dağıtım

Kapasite Ücreti

Kapasite Aşımı Ücreti

Standart

Gündüz

En yoğun


Gece

Kurus/kWh

Kurus/kWh

Kurus/kWh

Kurus/kWh

Kurus/kWh

Kurus/kWh

Orta Voltaj

Çift Dönem

Sanayi

204,2996

408,5992

28,4967

28,3475

46,1681

15,5934

Tek Dönem

Sanayi

N/A

N/A

29,1012

28,9520

46,7726

16,1979

Düşük Voltaj

Tek Dönem

Sanayi

N/A

N/A

32,3150

32,1658

49,9864

19,4117

Görevli Tedarik Şirketlerinden Elektrik Satın Alan Tüketiciler

Dağıtım Sistemi Kullanıcıları

Kapasite

Capacity Charge

Over-Capacity Charge

Distribution Tariff

Kurus/kWh

Kurus/kWh

Kurus/kWh

Orta Voltaj

Çift Dönem

Sanayi

204,2996

408,5992

5,5153

Tek Dönem

Sanayi

N/A

N/A

N/A

Düşük Voltaj

Tek Dönem

Sanayi

N/A

N/A

9,3336

Kasım-Mart dönemi için çoklu tarife uygulaması: 07.00-18.00 gündüz; 18.00-22.00 puant; 22.00-07.00 gece.

Nisan-Ekim dönemi için Çoklu Tarife uygulaması: 06.00-17.00 gündüz, 17.00-22.00 puant; 22.00-06.00 gece.

Kapasite Bedeli: Bağlantı anlaşmasında belirtilen "sözleşme gücü" esas alınarak kW başına hesaplanan ve dağıtım sistemine bağlı çift terimli tüketicilerden alınan aylık sabit ücrettir.

Kapasite Aşım Bedeli:
Bağlantı anlaşmasında belirtilen "sözleşme gücünü" aşan güç için kW başına hesaplanan ve dağıtım sistemine bağlı çift terimli tüketicilerden alınan aylık ücrettir.

Çift Dönem Tarife: "Dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akış miktarı (kWh) üzerinden dağıtım bedeli", artı bağlantı sözleşmesinde belirtilen kW başına hesaplanan kapasite bedeli, artı "sözleşme gücünü" aşan güç (kw cinsinden) için kapasite aşım bedeli alınan tarife sınıfı.

Tek Dönem Tarife: Sadece dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akış miktarı (kWh) üzerinden dağıtım bedeli tahsil edilen tarife sınıfıdır.

*Aktif enerji fiyatı tüketici ve tedarikçi arasında iki taraflı olarak belirlendiği için tabloya yansıtılmamıştır.

Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

Endüstriyel Kullanım için Su Maliyeti

Referans Fiyat USD/m3

Müşteri Türü

Su

Atık Su

Su KDV'si (%)

Sanayi

2.45

Dahil

N/A

Referans Fiyat USD/m3

Organize Sanayi Siteleri (OSB)

Su

Su KDV'si (%)

Atık Su

Atık Su KDV'si(%)

Eskişehir OSB

0.15

8

0.15

8

Antalya OSB

0.11

8

Kaynak: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi & Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi

Haziran 2018 itibarıyla 1 ABD Doları = 4,60 TL

Doğal Gaz Maliyeti*

BOTAŞ ile Gaz Satış Sözleşmesi İmzalamış Müşteriler için Gaz Satış Tarifesi

USD/kWh

USD/Sm³

300.000 Sm³'den az

0.016

0.166

OSB

0.016

0.173

300.001 Sm³'den fazla

0.016

0.174

Kaynak: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Ocak 2018* ÖTV ve KDV hariç

Haziran 2018 itibarıyla 1 ABD Doları = 4,60 TL

Genişbant Hizmetlerinin Maliyeti

Fibernet ve Hipernet

(USD/ay)

İndirme Hızı (Mbps) - sınırsız tarifeler

Oranlar

24'e kadar

51

35'e kadar

62

50'e kadar

80

100'e kadar

112

1000'e kadar

243

Metro Ethernet ve G.SHDSL

Gereksinime özel

Tüm vergiler dahildir.
Kaynak: TTNET

Haziran 2018 itibarıyla 1 ABD Doları = 4,60 TL

Beklentilerinizi Hangi Şirket Türü Karşılıyor?

Monetics x Baran Ozongan CPA ekibi size rehberlik etmeye hazır.
İLETİŞİM
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Disclosure Text for more information.
EN