Yatırım Teşvikleri

Yeni yatırım teşvik programı, ülkenin stratejik sektörleri için hayati önem taşıyan ara malların ithalatına bağımlılığı azaltma potansiyeli olan yatırımları teşvik etmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.

SCROLL

Genel Bakış

Yeni yatırım teşvik sisteminin temel amaçları arasında cari açığı azaltmak, az gelişmiş bölgelere yönelik yatırım desteklerini artırmak, destek araçlarının seviyesini yükseltmek, kümelenme faaliyetlerini teşvik etmek ve teknoloji transferi yaratacak yatırımları desteklemek yer almaktadır.

Yeni yatırım teşvik sistemi 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dört farklı programdan oluşmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcıların eşit erişimi bulunmaktadır:

 • Genel Yatırım Teşvik Programı
 • Bölgesel Yatırım Teşvik Programı
 • Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programı
 • Stratejik Yatırım Teşvik Programı

Çeşitli yatırım teşvik programları çerçevesinde sağlanacak destek araçları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Support Instruments

Genel Yatırım Teşvik Programı

Bölgesel Yatırım Teşvik Programı

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programı

Stratejik Yatırım Teşvik Programı

KDV Muafiyeti

+

+

+

+

Gümrük Vergisi Muafiyeti

+

+

+

+

Vergi İndirimi

+

+

+

Sosyal Güvenlik Prim Desteği (İşveren Payı)

+

+

+

Gelir Vergisi Stopaj Ödeneği *

+

+

+

Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı) *

+

+

+

Faiz Oranı Desteği **

+

+

Arazi Tahsisi

+

+

+

KDV İadesi***

+

*Yatırımın 6. Bölgede yapılması şartıyla

**Yatırımın Bölgesel Yatırım Teşvik Programı çerçevesinde 3, 4, 5 veya 6. Bölgelerde yapılması şartıyla.

***Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL olan stratejik yatırımların inşaat harcamaları için.

Bölge 1

Bölge 2

Bölge 3

Bölge 4

Bölge 5

Bölge 6

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale(Bozcaada & Gökçeada dahil değil)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

Istanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

Izmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

Yalova

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

Malatya

Tokat

Şırnak

Nevşehir

Tunceli

Van

Rize

Yozgat

Bozcaada & Gökçeada

Sivas

Genel Yatırım Teşvik Programı

Yatırımın gerçekleştiği bölgeye bakılmaksızın, hem belirli kapasite koşullarını hem de asgari sabit yatırım tutarını karşılayan tüm projeler Genel Yatırım Teşvik Programı çerçevesinde desteklenmektedir. Bazı yatırım türleri yatırım teşvik sistemi dışında bırakılmıştır ve bu programdan yararlanamazlar.

Asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. Bölgelerde 1 milyon TL, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde ise 500.000 TL'dir.

Gümrük vergilerinden muafiyet

Yatırım teşvik belgeli projeler için ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti.

KDV Muafiyeti

Yatırım teşvik belgeli projeler için ithal veya yurt içinden satın alınan makine ve teçhizat için KDV muafiyeti

2- Bölgesel Yatırım Teşvik SistemiHer bölgede desteklenecek sektörler, bölgesel potansiyel ve yerel ekonominin ölçeğine göre belirlenmekte, destek yoğunluğu ise bölgenin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişmektedir.

Asgari sabit yatırım tutarı her sektör ve bölge için ayrı ayrı belirlenmiş olup en düşük tutar 1. ve 2. Bölge için 1 milyon TL, diğer bölgeler için 500.000 TL'dir.

Bölgesel Yatırım Teşvik Programı kapsamında sağlanan destek koşulları ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

KDV Muafiyeti

Teşvik Araçları

Bölge

I

II

III

IV

V

VI

KDV Muafiyeti

EVET

Gümrük Vergisi Muafiyeti

EVET

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı (%)

50

55

60

70

80

90

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışında*

15

20

25

30

40

50

OSB İçinde*

20

25

30

40

50

55

Yatırıma Katkı Oranı(%)

Destek Süresi

OSB dışı*

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB içinde*

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Destek Üst Sınırı (%)

OSB dışı*

10

15

20

25

35

Limit yok

OSB içinde*

15

20

25

35

Limit yok

Limit yok

Arsa Tahsisi

YES

Faiz Oranı Desteği

TL Cinsinden Krediler (puan)

N/A

N/A

3 puan

4 puan

5 puan

7 puan

Döviz Kredileri (puan)

1 puan

1 puan

2 puan

2 puan

Sosyal GüvenlikPrim Desteği (Çalışan Payı)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10 yıl

*OSB: Organize Sanayi Bölgeleri

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulaması Kapsamında Yatırım / İşletme Dönemlerinde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı

Bölge

Yatırım Süresi

İşletme Süresi

I

80 %

20 %

II

80 %

20 %

III

80 %

20 %

IV

80 %

20 %

V

80 %

20 %

VI

80 %

20 %

Yeni yatırım teşvik sistemi, belirli yatırım alanlarını “öncelikli” olarak tanımlıyor ve yatırımın bölgesi ne olursa olsun, Bölgesel Yatırım Teşvik Programı kapsamında 5. Bölgeye verilen bölgesel desteği onlara sunuyor. Öncelikli yatırımlarda sabit yatırım tutarının 1 milyar TL ve üzerinde olması durumunda 5. Bölgedeki “yatırıma katkı oranı”nın üzerine 10 puan eklenerek vergi indirimi uygulanacaktır. 6. Bölgede öncelikli yatırım yapılması halinde, Bu belirli bölge için mevcut olan bölgesel teşvikler geçerli olacaktır.

Yatırımın bölgesi ne olursa olsun, Bölge 5 araçlarıyla desteklenecek özel öncelikli yatırım alanları şunlardır:

 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerindeki turistik konaklama yatırımları ve termal turizme ilişkin bölgesel teşviklerden yararlanabilecek yatırımlar

 • Maden çıkarma ve/veya işleme yatırımları

 • Maden Kanunu uyarınca geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikası bulunan yatırımcılar tarafından ruhsatlı alanlarda yapılacak maden arama yatırımları

 • Demiryolu ve denizyolu yük veya yolcu taşımacılığı yatırımları

 • Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınan proje onayına istinaden savunma sanayinde yapılacak yatırımlar

 • Otomotiv, havacılık veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tünelleri ve benzeri yatırımlar

 • Özel sektörün anaokulu ve kreş ile anaokulu, ilk, orta ve lise için yaptığı yatırımlar

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK veya KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilen ürün veya parçaların imalatına yönelik yatırımlar

 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde asgari 300 milyon TL tutarında yatırım, asgari 75 milyon TL tutarında motor yatırımı ve asgari 20 milyon TL tutarında motor motor aksamı, şanzıman aksamı/parçaları ile otomotiv elektroniği yatırımları

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen geçerli maden lisansı ve izni kapsamında 3213 sayılı yürürlükteki Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan metallerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimine yönelik yatırımlar

 • Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, yıllık minimum 500 TEP (ton eşdeğer petrol) enerji tüketimine sahip, mevcut duruma göre minimum %20 enerji tasarrufu sağlayacak, 5 yıl veya daha az getirisi olan enerji verimliliği projelerine yönelik yatırımlar Enerji tasarrufunun bir sonucu olarak yatırımda

 • Tesislerde atık ısının geri kazanımı yoluyla elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaz yakıtlı elektrik üretim tesisleri hariç)

 • Asgari 50 milyon TL tutarında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı gaz depolama yatırımları

 • Karbon elyaf üretimi ile birlikte gerçekleşmek kaydıyla karbon elyaf veya karbon elyaftan yapılmış kompozit malzemelerin üretimine yönelik yatırımlar

 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) teknoloji yoğunluğu tanımında belirtilen yüksek teknolojili sanayi segmentindeki kalemlerin üretimine yönelik yatırımlar

 • Asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar TL'yi aşan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu yatırımlara verilecek faiz desteği tutarı 700.000 TL'yi aşamaz.

 • Yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan türbin ve jeneratörlerin üretimine yönelik yatırımlar ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanatların üretimine yönelik yatırımlar

 • Sıcak haddeleme ve direkt soğuk levha döküm yöntemleriyle alüminyum yassı ürün üretimine yönelik entegre yatırımlar

 • Lisanslı depolama

 • Nükleer santral yatırımları

 • Araştırma ve referans laboratuvarları, tüketici güvenliği ve bulaşıcı hastalıklar referans laboratuvarları, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarları ile in vivo test ve araştırma merkezlerine yönelik laboratuvar komplekslerine yönelik yatırımlar

  Ayrıca, teşvik mevzuatında 5 Ekim 2016 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) teknoloji yoğunluğu tanımında yer alan orta yüksek teknolojili sanayi segmentindeki kalemlerin üretimine yönelik yatırımlardan da yararlanılabilecek. yatırımın konumuna bakılmaksızın Bölge 4'ün araçlarından. Söz konusu yatırım konuları aşağıdaki gibidir:

 • Başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) boyama maddeleri; Luminofor olarak kullanılan inorganik ürünler

 • Sülfit ve sülfatlar

 • Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar

 • Diğer organik ana kimyasal maddelerin imalatı

 • Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı

 • Sentetik kauçuk ve plastik hammadde imalatı

 • Tutkal ve jelatin imalatı

 • Modelleme macunları; dişçi mumu, dişçilikte kullanılan alçı bazlı preparatlar, dolgu maddeleri ve yangın söndürücü bileşikler; mikroorganizmaların yetiştirilmesi için kullanılan hazırlanmış kültür ortamları; başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) laboratuvar veya teşhis amaçlı kullanıma yönelik karışık reaktifler

 • Diskler, teraziler vb. gibi elektronikte kullanıma yönelik katkılı kimyasal elementler.

 • Metal yüzeylerin temizliğinde kullanılan preparatlar; vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler; kauçuk ve plastikler için başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) plastikleştirici ve stabilizatör bileşikleri; başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar, katalizörler; başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) alkalibenzen ve alkalinaftalen karışımları

 • İçten yanmalı motor ve türbin imalatı (uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç) İçten yanmalı motor ve türbin imalatı (uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç) tutkal ve jelatin imalatı

 • Pompa ve kompresör imalatı

 • Rulman, dişli, dişli takımı ve tahrik mekanizmalarının imalatı

 • Endüstriyel fırınlar, fırın ve fırın ateşleyicileri imalatı

 • Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının imalatı

 • Diğer genel amaçlı makinelerin imalatı

 • Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı

 • Takım tezgahlarının imalatı

 • Metalurji makinelerinin imalatı

 • Madencilik, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı

 • Gıda, içecek ve tütün işleme makinelerinin imalatı

 • Tekstil, konfeksiyon ve deri işlemede kullanılan makinelerin imalatı

 • Silah ve mühimmat imalatı (av tüfekleri ve mühimmatları ile av tüfekleri için parça ve aksesuarlar hariç)

 • Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

 • Başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) ev aletlerinin imalatı

 • Elektrik motorları, jeneratörler ve transformatörlerin imalatı

 • Güç dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı

 • Marş pistonlu motorlar için kurşun asitli akümülatörler

 • Nikel-kadmiyum, nikel-demir ve diğer elektrikli akümülatörler

 • Başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) elektrikli ekipmanların imalatı

 • Motorlu kara taşıtlarının imalatı

 • Demiryolu ve tramvay motorları ve arabalarının imalatı

 • Motosiklet imalatı

 • Engellilere yönelik araç imalatı

Large-Scale Investment Incentives Scheme

12 investment subjects, which will potentially foster Turkey’s technology, R&D capacity and competitiveness, are supported by Large-Scale Investment Incentives Scheme instruments.

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programı

Yatırım Konusu

Asgari Sabit Yatırım Tutarı (milyon TL)

1

Rafine edilmiş petrol ürünlerinin üretimi

1,000

2

Kimyasal ürünlerin üretimi

200

3

Limanlar, liman hizmetleri ve havalimanı yatırımları

200

4

Otomotiv ana sanayi
Otomotiv yan sanayi

200
50

5

Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya tramvay vagonlarının imalatı

50

6

Transit boru hattı taşımacılığı hizmetleri

7

Elektronik endüstrisi

8

Tıbbi, yüksek hassasiyetli ve optik ekipmanların üretimi

9

İlaç üretimi

10

Uçak ve uzay aracı ve/veya ilgili parçaların üretimi

11

Makine imalatı (elektrikli makine ve teçhizat dahil)

12

Madencilik (metal üretimi dahil)

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programı kapsamında sağlanan desteklerin şartları ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

KDV Muafiyeti

Teşvik Araçları

Bölge

I

II

III

IV

V

VI

KDV Muafiyeti

EVET

Gümrük Vergisi Muafiyeti

EVET

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı(%)

50

55

60

70

80

90

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB dışı*

25

30

35

40

50

60

OSB içinde*

30

35

40

50

60

65

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Destek Süresi

OSB dışı*

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB içinde*

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Destek Üst Sınırı (%)

OSB dışı*

3

5

8

10

11

Limit Yok

OSB içinde*

5

8

10

11

Limit Yok

Limit Yok

Land Allocation

YES

Social Security
Premium Support (Employee’s Share

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10 yıl

Income Tax Withholding Allowance

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10 yıl

*OSB: Organize Sanayi Bölgeleri

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulaması Kapsamında Yatırım / İşletme Dönemlerinde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı

Bölge

Yatırım Süresi

İşletme Süresi

I

80 %

20 %

II

80 %

20 %

III

80 %

20 %

IV

80 %

20 %

V

80 %

20 %

VI

80 %

20 %

Aşağıdaki kriterleri karşılayan yatırımlar Stratejik Yatırım Teşvik Programı çerçevesinde desteklenmektedir:

 • Yatırımla üretilecek ürünün yerli üretim kapasitesi, ürünün ithalatından az olacaktır.

 • Yatırımın minimum yatırım tutarı 50 milyon TL olacak.

 • Yatırımın asgari %40 oranında katma değer yaratması gerekmektedir (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu koşul geçerli değildir).

 • Yatırımla üretilecek ürünün toplam ithalat değerinin son bir yıl itibarıyla (yerli olmayan ürünler hariç) minimum 50 milyon ABD doları olması gerekmektedir.

Stratejik Yatırım Teşvik Programı kapsamında sağlanan desteklerin koşulları ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

KDV Muafiyeti

Teşvik Araçları

Bölge

I

II

III

IV

V

VI

KDV Muafiyeti

EVET

Gümrük Vergisi Muafiyeti

EVET

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı (%)

90

Yatırıma Katkı Oranı (%)

50

SGK Prim Desteği (İşveren Payı)

Destek Süresi

7 yıl (Bölge 6 için 10 yıl))

Destek Üst Sınırı (%)

15 (Bölge 6 için sınır yoktur)

Arazi Tesisi

EVET

Faiz Oranı Desteği

TL Cinsinden Krediler (puan)

5

5

Döviz Kredileri (puan)

2

2

Maksimum Destek Tutarı (*)

TRY 50 milyon

TRY 50 milyon

SGK Prim Desteği (Çalışan Payı)

10 yıl (Bölge 6'daki yatırımlar için)

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi

10 yıl (Bölge 6'daki yatırımlar için)

KDV İadesi

EVET (500 milyon TL üzeri stratejik yatırımların inşaat harcamaları için)

*Yatırım tutarının yüzde 5'ini geçmemek kaydıyla

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulaması Kapsamında Yatırım / İşletme Dönemlerinde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı

Bölge

Yatırım Süresi

İşletme Süresi

I, II, III, IV, V

80 %

20 %

VI

80 %

20 %

Destek Araçları

KDV Muafiyeti

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen ve/veya yurt içinde teslim edilen makine ve teçhizat için KDV istisnası uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizat için gümrük vergisinden muaftır.

Vergi İndirimi:

Gelir veya kurumlar vergisi, toplam indirimli vergi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden hesaplanır. Yatırıma katkı oranı, vergi indirimine konu olan toplam sabit yatırım tutarının yatırıma katkı oranını ifade eder.

Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı):

Yatırımın yarattığı ilave istihdam için, yasal asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin çalışan payı devlet tarafından karşılanacaktır. Bu araç sadece yatırım teşvik belgesi kapsamında 6. Bölge'de yapılan yatırımlar için geçerlidir. Sosyal Güvenlik Prim Desteği için herhangi bir üst sınır yoktur ve 10 yıl süreyle geçerlidir.

Sosyal Güvenlik Prim Desteği (İşveren Payı):

Yatırımın yarattığı ilave istihdam için yasal asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin işveren payı devlet tarafından karşılanacaktır.

Gelir Vergisi Stopajı Ödeneği:

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın yarattığı ilave istihdama ilişkin gelir vergisi stopajına tabi olmayacaktır. Bu araç sadece yatırım teşvik belgesi kapsamında 6. Bölge'de yapılan yatırımlar için geçerlidir. Gelir vergisi stopajı desteği için herhangi bir üst sınır yoktur ve 10 yıl süreyle geçerlidir.

Faiz Oran Desteği:

Faiz desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilen en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansal destek aracıdır. Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının en fazla yüzde 70'i oranında kredi eşdeğerine ilişkin faiz/kâr payının bir kısmı en fazla ilk beş yıl için devlet tarafından karşılanır.

Arazi Tahsisi:

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yatırım teşvik belgeli yatırımlar için, arazinin mevcudiyetine bağlı olarak arazi tahsis edilebilir.

KDV İadesi:

Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL olan stratejik yatırımlar kapsamında yapılan inşaat harcamaları üzerinden tahsil edilen KDV iade edilecektir.

Ar-Ge Kanunu

Ar-Ge Kanunu, bir Ar-Ge merkezinde en az 15 personel ve bir tasarım merkezinde en az 10 personel istihdam edilmesi şartıyla Türkiye'deki Ar-Ge ve tasarım yatırım projelerine özel teşvikler sağlamaktadır. Askeri uçaklar da dahil olmak üzere motorlu kara taşıtları, hava taşıtları, uzay araçları ve bunlarla ilgili makinelerin üretiminde gerekli personel sayısı Bakanlar Kurulu tarafından 30 kişi olarak belirlenmiştir. Yeni yasa kapsamındaki teşvikler 2024 yılına kadar yürürlükte kalacak ve şunları içerecek:

 • Ar-Ge harcamalarının yüzde 100'ünün vergi matrahından indirilmesi

 • Faaliyet yılı içinde yapılan Ar-Ge ve tasarım harcamalarında bir önceki yıla göre meydana gelen artışın yarısı indirilebilecektir (kriterler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir)

 • Çalışanlar için gelir vergisi stopajı muafiyeti (31 Aralık 2023'e kadar)

 • İşverenler için yüzde 50 sosyal güvenlik primi muafiyeti (31 Aralık 2023'e kadar)

 • Geçerli belgeler için damga vergisi muafiyeti

 • Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen ürünler için gümrük vergisi muafiyeti

 • Yeni bilim insanları için 500.000 TL'ye kadar teknogirişim sermayesi

 • Kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan belirli fonların vergi matrahından düşülmesi

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Destek

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki avantajlar şunlardır:

 • Yazılım geliştirme, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

 • Münhasıran TGB'lerde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV'den muaftır. Örnekler arasında sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, cep telefonları ve askeri komuta kontrol yazılımları yer almaktadır.

 • Bölgede istihdam edilen Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar tüm vergilerden muaftır. İstisna kapsamındaki destek personeli sayısı, Ar-Ge personeli sayısının yüzde 10'unu geçemeyecek.

 • Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin yüzde 50'si 31 Aralık 2023 tarihine kadar devlet tarafından ödenecektir.

 • Ar-Ge, tasarım ve yazılım geliştirme projeleri kapsamında ithal edilen ürünler için gümrük vergisi muafiyeti ve ilgili belgeler için damga vergisi muafiyeti.

 • Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen ürünler için gümrük vergisi muafiyeti

Sanayi Tezleri (SANTEZ) Programı

Üniversite ortaklıkları yoluyla sağlanacak yeni teknoloji adaptasyonu, süreç geliştirme, kalite iyileştirme ve çevresel modifikasyon projeleri için doğrudan mali destek:

 • Proje bütçesinin yüzde 85'ine kadar olan kısmı doğrudan hibelerle desteklenebilir

 • Proje süresi 2 yıldır ve 6 ay uzatılabilir.

 • Personel, seyahat, sarf malzemeleri, makine teçhizat, danışmanlık ve ilgili hizmet alımları, nakliye, sigorta ve gümrük harcamaları desteklenmektedir

 • Başvuru dosyası 4 ay içinde onaylanabilir ve proje denetim komitesi bağımsızdır

TÜBİTAK Desteği

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), Ar-Ge projeleri için Ar-Ge ile ilgili harcamaları ve sermaye kredilerini karşılar veya hibe eder.

TÜBİTAK teşvikleri için uygun projeler:

 • Konsept geliştirme

 • Teknolojik araştırma ve teknik fizibilite araştırması

 • Bir konseptin tasarıma dönüştürülmesine yönelik laboratuvar çalışmaları

 • Tasarım ve eskiz çalışmaları

 • Prototip üretimi

 • Pilot tesislerin inşası

 • Test üretimi

 • Patent ve lisans çalışmaları

 • Ürün tasarımından kaynaklanan satış sonrası sorunların giderilmesine yönelik faaliyetler

TÜBİTAK 1515 - Sınır Ötesi Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1515 Programı, Ar-Ge laboratuvarının ilk kuruluş aşamasını dikkate almanın ötesine geçen bütüncül bir bakış açısı uygulamaktadır. 1515 Programı, Türkiye'deki Ar-Ge laboratuvarının işletme giderlerinin yüzde 75'ine kadar olan kısmını, her takvim yılı için 10 milyon TL'ye kadar ve en fazla 10 yıl süreyle karşılamak üzere tamamen hibeye dayalı bir finansman modeli sunmaktadır.

Hibe desteğinin kapsamı aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:

 • Personel giderleri

 • Genel işletme giderleri

 • Danışmanlık ücretleri

Personel giderlerinin toplam hibe tutarı içinde karşılanabilmesi için personelin en az yüzde 50'sinin Türk vatandaşı olması ve en az 1/3'ünün doktora derecesine sahip olması gerekmektedir.
Hibe desteğinin kapsamı aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:

TTGV Kredileri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), tarım teknolojileri, sağlık teknolojileri, eğitim teknolojileri ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik Ar-Ge projeleri için uzun vadeli faizsiz krediler sunmaktadır.

Krediler, yukarıda belirtilen teknolojik alanlarda ticari değeri olan yeni ürünlerin geliştirilmesi veya bu alanlardaki mevcut ürünlerin rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetlere finansal destek sağlamayı amaçlamaktadır. Programın kapsamı: Hibe desteğinin kapsamı aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır:

 • Proje destek süresi en az 1 yıl, en fazla 3 yıldır.

 • Sağlanacak destek miktarı için alt ve üst limitler sırasıyla 3 milyon ABD Doları ve 250.000 ABD Doları'dır.

 • Desteğin yüzde 50'si TTGV, yüzde 50'si proje yürütücüsü şirket katkısı ile sağlanacaktır.

 • Geri ödeme süresi, proje yürütüldükten sonra bir yılı ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıldır.

İhracat Desteği

Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde İşleme Rejiminin amacı, ihracatçıların KDV de dahil olmak üzere gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın ihracatlarının üretimi için dünya piyasa fiyatlarından girdi temin etmelerini sağlamaktır.

Dahilde İşleme Rejimi iki tür işleme tedbiri içermektedir: Şartlı Muafiyet Sistemi ve Geri Ödeme Sistemi.

Şartlı Muafiyet Sistemi, Dahilde İşleme Rejimine tabi ihraç ürününün üretiminde kullanılan serbest dolaşımda olmayan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme ekipmanlarının ithalatı sırasında ortaya çıkan ticaret politikası önlemleri ve vergilerden feragat etmektedir. İhracatçı, ithal edilen malzeme ve teçhizatın sadece Dahilde İşleme Rejimine tabi ürünün üretimi ve ihracatı için kullanılacağını teminat göstererek garanti altına almak zorunda olduğu için şartlı olarak adlandırılmaktadır. Teminata bağlanan malzeme ve ekipman için verilen garanti, nihai ürünün ihraç edilmesiyle birlikte serbest bırakılacaktır.

Geri Ödeme Sistemi, Dahilde İşleme Rejimine tabi ihraç edilen ürünün üretimi için kullanılan serbest dolaşımda bulunan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme ekipmanlarının ithalatı sırasında ödenen vergilerin geri ödenmesidir. Bu vergiler, Dahilde İşleme Rejimine tabi nihai ürünün ihraç edilmesi halinde geri ödenir. İthal edilen malzeme ve ekipmanlara ticaret politikası önlemleri uygulanmakta olup, dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı gibi tüm ithalat prosedürlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • İthal edilen hammaddelerin ihraç edilen ürünlerin üretiminde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi mümkün olmalıdır.

 • Faaliyet, gümrük bölgesindeki üreticilerin ekonomik çıkarları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmamalıdır.

 • Faaliyetler katma değer yaratmalı ve nihai ürün sektördeki rekabet gücünü olumsuz etkilememelidir.

 • Şirket Türkiye'deki gümrük bölgesinde kurulmalıdır.

Dahilde İşleme Rejiminin Faydaları

 • Yüzde 100 Gümrük Vergisi İadesi

 • Yüzde 100 KDV İadesi

 • Yüzde 100 Özel Tüketim Vergisi İadesi

 • Yüzde 100 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu İadesi

 • Yüzde 100 Damga Vergisi İadesi

 • Kota ve gözetim tedbirlerinden muafiyet: Bazı ürünler için hükümet tarafından belirlenen ithalat kotaları vardır ve Dahilde İşleme Rejimi belgesi sahipleri bu kotalardan etkilenmeyecektir. Hükümet ayrıca bazı ürünler için piyasa fiyatlarını belirler ve ithalatçı tarafından ödenen fiyata bakılmaksızın belirlenen piyasa fiyatına göre bu ürünlere tüketim vergisi uygular. Dahilde İşleme Rejimi katılımcıları da bu tür gözetim tedbirlerinden muaf olacaktır.

 • Yurt içi satış ve teslimat için izin verilir

Sektörel Teşvikler

Yenilebilir Enerji Teşvikleri

Enerji sektöründeki yatırımlar için geçerli olan Genel, Bölgesel, Öncelikli ve Stratejik Yatırım Teşvik programlarına ek olarak, hükümet yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim yatırımları için özel teşvikler sağlamaktadır.

 • Gümrük Vergisi ve KDV'den yüzde 100 muafiyet

 • Tarife Garantisi (FiT) programı 10 yıl süreyle

 • Kaynak türüne göre farklılaştırılmış FiT programı

 • Yerli bileşenler için ekstra primler

 • Şebeke bağlantı öncelikleri

 • Daha düşük lisans ücretleri

 • Lisans ücretinin sadece yüzde 10'u (ön lisans ve lisans ücreti)

 • Faaliyetin ilk sekiz yılı için yıllık ruhsat ücretinden muafiyet

 • İstisnai durumlarda lisans muafiyetleri

 • Proje hazırlama ve arazi ediniminde çeşitli pratik kolaylıklar

Yenilenebilir Enerji FiT Oranları

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi tipi

Uygulanabilir tarife garantisi fiyatları (ABD Doları cent/kWh)

Hidroelektrik üretim tesisi

7.3

Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi

7.3

Jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisi

10.5

Biyokütle bazlı üretim tesisi (çöp gazı dahil)

13.3

Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

13.3

Yerel İçerik Desteği için Ek FiT oranları

Tesis türü

Yerli üretim

Yurtiçi Katkı (ABD Doları cent/kWh)

A-Hidroelektrik üretim tesisi

Türbin

1.3

Jeneratör ve güç elektroniği

1.0

Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi

Bıçak

0.8

Jeneratör ve güç elektroniği

1,0

Türbin kulesi

0.6

Rotor ve nasel gruplarındaki mekanik ekipmanların tamamı (kanat grubu ile jeneratör ve güç elektroniği için yapılan ödemeler hariç)

1.3

Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

PV panel entegrasyonu ve güneş enerjisi yapı mekaniği üretimi

0.8

PV modülleri

1.3

PV modülünü oluşturan hücreler

3.5

İnvertör

0,6

Güneş ışınlarını PV modülüne odaklayan malzeme

0.5

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

Radyasyon toplama tüpü

2.4

Yansıtıcı yüzey plakası

0.6

Güneş takip sistemi

0.6

Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksesuarları

1.3

Güneş ışınlarını kule üzerinde toplayan buhar üretim sisteminin mekanik aksesuarları

2.4

Stirling motoru

1.3

Panel entegrasyonu ve güneş paneli yapısal mekaniği

0.6

Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi

Akışkan yataklı buhar tankı

0.8

Sıvı veya gaz yakıtlı buhar tankı

0.4

Gazlaştırma ve gaz temizleme grubu

0.6

Buhar veya gaz türbini

2.0

İçten yanmalı motor veya stirling motoru

0.9

Jeneratör ve güç elektroniği

0.5

Kojenerasyon sistemi

0.4

Jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisi

Buhar veya gaz türbini

1.3

Jeneratör ve güç elektroniği

0.7

Buhar enjektörü veya vakum kompresörü

0.7

Beklentilerinizi Hangi Şirket Türü Karşılıyor?

Monetics x Baran Ozongan CPA ekibi size rehberlik etmeye hazır.
İLETİŞİM
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Disclosure Text for more information.
EN