Finansmana Erişim

Rusya'dan sonra Gelişmekte Olan Avrupa'daki en büyük 2. bankacılık sistemi olan Türk bankacılık sektörü, iyi sermayelendirilmiş ve yüksek likiditeye sahip olup ülkedeki yatırımcılara finansman sağlama konusunda büyük esneklik sağlamaktadır. Bankalara ek olarak, Türk kredi piyasası yatırımcıların leasing ve faktoring şirketleri aracılığıyla proje finansmanına erişmesine olanak sağlamaktadır.

KEŞFET

Genel Bakış

Türkiye'de mevduat bankaları, kalkınma/yatırım bankaları ve katılım bankaları olmak üzere üç tür banka faaliyet göstermekte olup, bu bankalar faaliyetlerini faizsiz bankacılık esasına göre ve tüm dünyada kabul gören İslami finans ilkelerine uygun olarak yürütmektedir. Bankalar, tüzel ve gerçek kişilere hem yerel hem de yabancı para cinsinden nakdi kredi, gayri nakdi kredi ve faizsiz (katılım) kredi verebilirler; ancak ticari olmayan amaçlarla gerçek kişilere yabancı para cinsinden kredi veremezler. Ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından kredi alabilmeleri için Türkiye'de kurulu bankaları aracı kurum olarak kullanmaları zorunludur.

Diğer finansman yöntemleri arasında leasing ve faktoring bulunmaktadır. Leasing, yurtiçi kiralama, sınır ötesi kiralama, satış ve geri kiralama veya satış yardımlı kiralama şeklinde olabilir. Gayrimenkul, otomobil, bilgisayar, ofis ekipmanı, tıbbi ekipman, inşaat makineleri, üretim makineleri ve diğer sabit varlıklar leasing yoluyla elde edilebilir. Faktoring şirketleri ise satılan mal ve hizmetlerden doğan fatura ile belgelenmiş alacakları satın alarak ödeme riskini üstlenirler.

Türkiye merkezli finans kuruluşlarının yanı sıra, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) gibi çeşitli uluslararası kalkınma bankaları da Türkiye'deki birçok yatırım projesi için finansman sağlamaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: www.bddk.org.tr
Türkiye Bankalar Birliği: www.tbb.org.tr
EIB: www.eib.org
IFC: www.ifc.org
EBRD: www.ebrd.com

Beklentilerinizi Hangi Şirket Türü Karşılıyor?

Monetics x Baran Ozongan CPA ekibi size rehberlik etmeye hazır.
İLETİŞİM
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Disclosure Text for more information.
EN