Cookies

SCROLL

Çerez Aydınlatma Metni

Giriş

Web sitemiz, https://monetics.com.tr/  (Bundan böyle “site”olarak anılacaktır.) çerezleri ve diğer benzer teknolojileri (Bundan böyle “çerezler” olarak anılacaktır) kullanmaktadır.  Çerezler, etkileşimde olduğumuz üçüncü taraflardan da gelebilir.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve çerezleri nasıl yönetebileceğiniz ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında detaylı bilgi vermektir.

Çerez Nedir?

Çerez, bu web sitesinin sayfalarıyla birlikte gönderilen ve tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsünde veya başka bir cihazda saklanan küçük, basit bir dosyadır. Burada saklanan bilgiler bir sonraki ziyaret sırasında sunucularımıza veya ilgili üçüncü tarafların sunucularına iletilebilir.

İnternet sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar, çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Açık Rıza

Web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde, size çerezler hakkında bir açıklama içeren pencere göstereceğiz. “Çerez Aydınlatma Metni” düğmesini tıkladığınızda açılır pencerede seçtiğiniz çerezlerin ve eklentilerin kategorilerini inceleyebilirsiniz. Çerez kullanımını tarayıcınız üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz, ancak web sitemizin çalışması için gerekli zorunlu çerezler etkili olmaya devam edecektir. Eğer bunu da istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız.

Çerezler ile toplanan verileriniz 3. parti bir kısım çerez sunucularının yurt dışında olması nedeniyle yurt dışına aktarılmaktadır. Eğer bunu istemiyorsanız ilgili çerezlere açık rıza vermeyebilirsiniz.

Çerez Çeşitleri

Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri:

İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci Taraf (İlk Parti) ve Üçüncü Taraf (Üçüncü Parti) Çerezler:

Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezler ise kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

Kesinlikle Gerekli Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçileri sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Çerez Adı

Sahibi

Saklama Süresi

Kategori

Toplanan Veri Kategorileri

session_id
monetics.com.tr
Oturum sona erene kadar.
Kesinlikle Gerekli
Kullanıcı oturumu bilgileri.
auth_token
monetics.com.tr
Oturum sona erene kadar.
Kesinlikle Gerekli
Kullanıcı doğrulama bilgileri
lb_cookie
monetics.com.tr
Oturum sona erene kadar.
Kesinlikle Gerekli
Yük dengeleme bilgileri
lang_pref
monetics.com.tr
Oturum sona erene kadar.
Kesinlikle Gerekli
Kullanıcı dil tercihleri
consent_cookie
monetics.com.tr
Oturum sona erene kadar.
Kesinlikle Gerekli
Kullanıcı onay tercihleri

Reklam/Pazarlama/Hedefleme Çerezleri

Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Reklam, pazarlama ve hedefleme çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Çerez Adı

Sahibi

Saklama Süresi

Kategori

Toplanan Veri Kategorileri

İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır. İşlevsel çerezler, örneğin dil, saat dilimi, geliştirilmiş içerik gibi web sitedeki ziyaretçi bilgilerinin hatırlanması amacıyla kullanılır. Kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği ve hukuki sebepler zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Çerez Adı

Sahibi

Saklama Süresi

Kategori

Toplanan Veri Kategorileri

Performans/Analitik Çerezleri:

İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadır. Performans çerezleri, ziyaretçilerin web siteyi nasıl kullandığını incelemek amacıyla kullanılır. (Örnek: Analitik çerezler. Bu tür çerezler belirli bir ziyaretçiyi doğrudan belirlemek amacıyla kullanılamaz. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Çerez Adı

Sahibi

Saklama Süresi

Kategori

Toplanan Veri Kategorileri

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Haklarınız

Veri Sorumlusu tarafından verilerinizin işlendiği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

  • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

  • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

  • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

  • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Platform’un söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

  • Platform’dan, yine Platform tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

  • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veri sorumlusuna iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu Bilgileri

Unvan

Monetics Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi

Mersis No:

0622213243400001

E-Mail Adresi:

info@monetics.com.tr

Fiziki Posta adresi:

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat D.No:18 PK:06510 Çankaya Ankara Türkiye  

Which type of company meets your expectations?

Monetics x Baran Ozongan CPA team is ready for guiding you.
Contact us
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Disclosure Text for more information.