Türkiye'de Şirket Kurmak

Türkiye'nin DYY Kanunu, uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılarla aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanıyan eşit muamele ilkesine dayanmaktadır.
KEŞFET

Genel Bakış

İş kurma ve hisse devri koşulları yerel yatırımcılara uygulananlarla aynıdır. Uluslararası yatırımcılar, uluslararası standartlara uygun bir kurumsal yönetim yaklaşımı sunan, özel sermaye ve halka arz faaliyetlerini teşvik eden, operasyonların yönetiminde şeffaflık yaratan ve Türk iş ortamını AB mevzuatı ve AB'ye katılım süreciyle uyumlu hale getiren Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) belirtilen herhangi bir şirket türünü kurabilirler.

Türkiye, yatırım ortamını iyileştirmek, iş kurma sürecindeki bürokrasiyi ortadan kaldırmak ve maliyet ve prosedürleri en aza indirmek amacıyla iş yapmayı kolaylaştıracak reformları hayata geçirmiştir. Bu amaçla, şirket kurma işlemleri artık sadece Ticaret Odalarında bulunan ve 'tek durak noktası' olarak tasarlanan Ticaret Sicil Müdürlüklerinde gerçekleştirilmektedir. Süreç aynı gün içerisinde tamamlanmaktadır.

Beklentilerinizi Hangi Şirket Türü Karşılıyor?

Monetics x Baran Ozongan CPA ekibi size rehberlik etmeye hazır.
İLETİŞİM
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Disclosure Text for more information.
EN