Muhasebe Hizmetleri

keşfet

Muhasebe Hizmetleri

 • Gider faturalarının gönderilmesi.

 • Tedarikçilerin mutabakatı (Ana ve yabancı tedarikçiler üç ayda bir, diğerleri altı ayda bir)

 • Satış faturalarının entegrasyonu.

 • Müşterilerin mutabakatı. (Ana müşteriler üç ayda bir, geri kalanlar altı ayda bir)

 • Kasa evraklarının postalanması, ödemeleri ve tahsilatları.

 • Banka kayıtlarının postalanması.

 • İçe aktarma dosyalarının gönderilmesi.

 • Banka hesaplarının mutabakatı (Aylık)

 • Duran varlıkların kaydı ve amortismanı (Türkiye Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına göre)

 • Türk Vergi Kanunu'nun yasal olarak gerektirdiği periyodik tahakkukların ve değerlemelerin gönderilmesi.

 • Yerel mevzuat uyarınca yıllık bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması.

Which type of company meets your expectations?

Monetics x Baran Ozongan CPA team is ready for guiding you.
Contact us
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Disclosure Text for more information.
EN