Beyanname Hizmetleri

SCROLL

Beyanname Hizmetleri

Aylık, üç aylık ve yıllık vergi beyannamelerinin hazırlanması ve imzalanması;

1) Muhtasar Vergi Beyannamesi,
2) Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamesi,
3) KDV Beyannamesi,
4) Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi,
5) Damga Vergisi Beyannamesi

Aylık BA-BS Formlarının hazırlanması ve imzalanması Tüm yevmiye kayıtlarının kontrolü Beyannamelerin kontrolüVergi kanun ve yönetmeliklerindeki değişikliklerin Türkçe yazılmış vergi haber mektubumuzun adresinize postalanması yoluyla takibi (gerektiğinde çeviri yapılmaktadır). Her türlü Muhasebe ve Vergi Danışmanlığı.

Beklentilerinizi Hangi Şirket Türü Karşılıyor?

Monetics x Baran Ozongan CPA ekibi size rehberlik etmeye hazır.
İLETİŞİM
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Disclosure Text for more information.
EN