KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA METNİ

SCROLL

Açık Rıza Metni

İşbu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10. maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla   Monetics Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi      (“Şirket”) tarafından Tarafınıza sunulan Aydınlatma Metninin ardından Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve aktarılması ile ilgili açık rıza tercihlerinizi almak için sunulmaktadır. Lütfen açık rızanızın alınmasını gerektiren aşağıdaki kişisel verileriniz ile ilgili tercihinizi belirleyiniz.

Kişisel Verileriniz, Whatsapp uygulamasının yurt dışı merkezli bir şirket olması sebebiyle bu uygulamadan paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 9.maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde yurt dışına aktarılmaktadır.

Which type of company meets your expectations?

Monetics x Baran Ozongan CPA team is ready for guiding you.
Contact us
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Disclosure Text for more information.